HelpenKiezen | Helder in hypotheken

Achtergrond

 

De hypotheekmarkt werd jaren gedomineerd door organisaties en banken die voor zichzelf een zo hoog mogelijk rendement wilden behalen tegen een zo laag mogelijke inspanning.

 

Het eigen belang ging hierbij helaas vaak voor het belang van de klant. Het gevolg was dat klanten naar huis gingen met een product, dat niet volledig in hun belang was "verkocht". Bijvoorbeeld woekerpolissen, koopsomverzekeringen, producten met slechte voorwaarden of producten die eigenlijk helemaal niet nodig waren. De uren die besteed werden aan klanten die vrijblijvend advies kregen en toch besloten elders hun hypotheek af te sluiten, moesten ook nog worden terugverdiend. Dit mocht de betalende klant ophoesten met extra hoge rekeningen en bovendien een slechte service op de koop toe.

 

 

 

De wetgever heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat regelgeving aangepast om banken en het intermediair te stimuleren (lees: verplichten) om de klant beter te beschermen. Zo werd de verplichte provisie transparantie ingevoerd om de adviseur te dwingen om de klant meer inzicht te geven in de ontvangen beloning van de bank of verzekeraar. Hiermee werd getracht om de financiële prikkel om bepaalde producten te "verkopen" te verkleinen en "onafhankelijk" te gaan adviseren.

Aangezien er ondanks deze maatregel nog steeds met "verborgen" provisies werd gewerkt, is vanaf 1 januari 2013 het provisie verbod ingevoerd. Wij juichen deze maatregel toe, omdat dit aansluit bij ons streven naar een eerlijk advies zonder dubbele agenda!